Salgsbetingelser

 
Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, salg og leverancer mellem Megasound ApS
og Kunden, medmindre andet er aftalt skriftligt. Salgs- og leveringsbetingelserne er tiltrådt ved Kundens accept
af tilbuddet og regulerer ethvert forhold mellem Megasound ApS og Kunden. Kontrakten er udformet og indgås
på dansk.

Forbehold
Der tages forbehold for pris- og kursændringer, trykfejl samt udgået varer.

Tilbud
Megasound ApS tilbud er kun gældende, når de foreligger skriftligt, og da kun i 14 dage, medmindre en anden
periode er angivet i tilbuddet. Alle tilbud er afgivet med forbehold for mellemsalg og tilbud bortfalder automatisk,
dersom en vare er / bliver udsolgt. Ændrer priser eller vilkår sig for levering i forholdet mellem Megasound ApS
og producenten/importøren, kan Megasound ApS tilbagekalde tilbud i hele acceptfristens periode.

En endelig aftale mellem Megasound ApS og Kunden er først indgået, når Megasound ApS har fremsendt skriftlig ordrebekræftelse til Kunden. Kunden skal kontrollere ordrebekræftelsen ved modtagelsen og omgående skriftligt
informerer Megasound Aps om eventuelle uoverensstemmelser mellem Kundens accept og ordrebekræftelsen. I
modsat fald vil oplysningerne på ordrebekræftelsen sammen med disse betingelser udgøre aftalegrundlaget for
leverancen.

Priser
Alle priser på webshoppen vises i danske kroner DKK og er incl. moms.

Ordretrin
1. Du vælger varen, ved at klikke på ”Bestil knappen”
2. Når du har valgt den eller de ting, du ønsker, klikker du på 'Til kassen' i højre hjørne
3. Herefter indtaster du navn og adresse, telefonnummer og e-mail adresse
4. Herefter skal du acceptere handelsbetingelserne og så klikke på ”Næste”
5. Næste side har du mulighed for at rette dine køb og dine data for eventuelle tastefejl
6. Vælg betalingsform
7. Når du vil gennemføre købet, klikker du på ”Send bestilling” nederst på siden
8. Du får automatisk en ordrebekræftelse tilsendt på den oplyste e-mail adresse
9, Du modtager advisering per e-mail, når vi har afsendt ordren

Betalingsbetingelser
Betaling kan ske med Dankort, Visa/Dankort, eDankort eller med bankoverførsel.
Megasound ApS pålægger intet gebyr for kortbetaling.
Megasound ApS er berettiget til at fakturere, når ordren afgår Megasound’s lager, medmindre andet er angivet
i tilbuddet. Alle leverancer sker mod kontant betaling, medmindre andet er aftalt. Ved bestilling af varer, der
ikke lagerføres, kan Megasound ApS opkræve depositum eller forudbetaling. Kredit kan ydes til virksomheder
og offentlige institutioner efter positiv kreditgodkendelse. Ved alt kreditsalg pålægges et fakturagebyr på
kr. 32,- excl. moms.

Ved forsinket betaling er Megasound ApS berettiget til at opkræve renter fra forfaldstidspunktet med 1,25 % pr.
påbegyndt måned indtil betaling sker. Ligeledes vil der ved sen eller manglende betaling tillægges rykkergebyr.

Ved Kundens betalingsmisligholdelse er Megasound ApS berettiget til at tilbageholde yderligere leverancer eller
dele heraf til Kunden, uden at pådrage sig ansvar, uanset om leverancen skal ske ifølge den misligholdte aftale
eller anden særskilt aftale. Hæver Megasound ApS en aftale, har Megasound ApS ret til erstatning.

Betalingssikkerhed
Kommunikationen mellem bose.megasound.dk betalingssystem og Kunden foregår via en krypteret forbindelse
(SSL-forbindelse), således, at kun PBS har adgang til de kortdata, som er nødvendige for at gennemføre betalings-
transaktioner.

Ejendomsforbehold
Leverancen er solgt med ejendomsforbehold og er Megasound ApS ejendom, indtil Kunden har betalt hele købe-
summen med tillæg af renter og omkostninger samt eventuelle udgifter vedrørende det solgte, som måtte være
afholdt af Megasound ApS på Kundens vegne. Ejendomsforbeholdet gælder også, hvor varen er fremsendt til
kunden men solgt med betalingsbetingelsen netto kontant. Betaling med check anses ikke som betaling før fuld
indfrielse endeligt har fundet sted. Megasound ApS tager ret til at afhente leveret / fremsendte vare såfremt fuld
betaling ikke sker.

Indtil ejendomsretten er overgået til Kunden, skal produkterne forsikres af Kunden og opbevares særskilt. Kunden
forpligter sig til ikke, uden Megasound ApS samtykke, at flytte, pantsætte, udleje, udlåne eller på anden måde
disponere over det solgte, indtil ejendomsretten er overgået til denne. Kunden må ej heller foretage ændringer i
produkterne.

Levering
Vores leveringsbetingelser gælder for leverancer til Danmark (dog ikke til øer uden brofast forbindelse, Grønland
og Færøerne). Leverancer uden for dette område kun efter særskilt aftale. Leveringstiden er normalt 1-3 hverdage
for lagervarer, og 3-6 hverdage for ikke lagervarer. Der tages forbehold for udsolgte varer og varer i restordre.
Det skal bemærkes, at det kan forekomme, at varer fra vores leverandører er forsinket. Vores angivne leveringstid
er derfor altid en estimeret leveringstid.

Afhængigt af forsendelsens vægt og størrelse vil levering enten ske som postpakke med Post Danmark eller som
en stykgodsforsendelse. Delleverancer kan forekomme. Kunder opfordres til at oplyse et telefonnummer til brug for
fragtmanden i forbindelse med levering af varer. Leveringsomkostningerne afhænger af varernes vægt og størrelse.
Ordrebeløb over kr. 10.000 leveres fragtfrit.

Efterkrav- og opkrævningspakker bringes ikke længere ud af Post Danmark, men skal afhentes på posthuset. Vi anbefaler derfor, at Kunden betaler med dankort eller overførsel inden afsendelsen, så pakken kan bringes til
Kundens dør.

Bestilling fra udlandet samt Grønland og Færøerne
Ved bestilling af varer til udlandet samt til Grønland og Færøerne er følgende særlige regler gældende.

•Betaling kan kun foregå med kreditkort eller ved bankoverførsel
•Leveringsomkostningerne afhænger af varens vægt og størrelse.
•Køber afholder selv fragtomkostninger begge veje ved returnering af defekte produkter eller ved 0mbytning/returnering.
 
Afbestilling
Har Kunden modtaget en ordrebekræftelse per e-mail kan denne returneres til afsender med teksten "Afbestilling!" indsat i emnetekst. Afbestilling bør ske inden kl. 14.00 samme dag, som bestillingen er foretaget.

Reklamation
Umiddelbart efter modtagelsen af varen skal Kunden undersøge, om varen svarer til det bestilte, både med hensyn
til art og mængde, og også med hensyn til, om varen måtte være behæftet med fejl eller mangler. Evt. defekte dele
ved det købte skal omgående reklameres umiddelbart efter modtagelsen af varen. Hertil påhviler det køberen at undersøge det købte omhyggeligt.

Garanti / reklamationsret
På alle produkter ydes der 2 års reklamationsret, hvoraf der i det første ½ år gælder en formodningsregel / garanti, medmindre producenten selv giver yderligere garanti / reklamationsret på produktet. Hvis serienummer er helt eller delvist fjernet, ydes der ingen garantidækning. Skulle varen mod forventning gå i stykker under garanti / reklamations-
ret perioden, repareres denne vederlagsfrit på vort eller producentens værksted, medmindre fejlen skyldes betjeningsfejl, manglende vedligeholdelse, modifikationer eller groft misbrug fra brugerens side. Megasound ApS kan ikke drages til ansvar for tabte data, som varer solgt af Megasound har skabt. Ved B2B køb (firmakøb) opnås ikke ny reklamationsret ved reklamation og ombytning.

Kompatibilitet imellem varer sikres af Kunden, med mindre andet skriftligt aftales.

Returret
Du har ret til at fortryde dit køb i følge Forbrugeraftaleloven, dog skal varen returneres til os senest 14 dage efter, at
du har modtaget den. Fortrydelsesretten løber fra det tidspunkt hvor varen overdrages til Kunden.

Betingelsen for at anvende fortrydelsesretten er, at varen tilbageleveres i væsentligt samme stand og mængde, som
ved overdragelsen. Ved anvendelse af fortrydelsesretten bedes varen venligst returneret i original emballage såfremt,
at det er muligt. Grunden til dette er, at originalemballagen i nogle tilfælde udgør en væsentlig del af varens værdi. Det
kan betyde, at varen ikke kan anses for returneret i væsentlig samme stand og mængde, hvis emballagen ikke følger
med retur. Husk derfor altid at gemme emballagen til du er sikker på, at du vil beholde varen.

Varen skal returneres forsvarligt i beskyttende emballage. Returnering sker for købers regning og risiko.
Tilbagebetaling sker hurtigst muligt efter vi har modtaget varen retur og kontrolleret, at den lever op til betingelserne
for, at fortrydelsesretten kan udnyttes. Du bedes vedlægge dit konto og reg.nr. så vi kan overføre pengene direkte til
din konto.

Ansvar
Megasound ApS kan ikke gøres ansvarlig for indirekte skader forvoldt af det købte, samt for driftstab, tidstab, tabt avance, mistet omsætning, følgetab eller lignende indirekte tab.

Persondata
For at du kan indgå en aftale med os via bose.megasound.dk skal du lade dig registrere med følgende personlige oplysninger: navn, adresse, telefonnummer, e-mail adresse. Personoplysningerne registreres hos Megasound ApS og
opbevares i 5 år, hvorefter oplysningerne slettes. Megasound ApS foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne levere varen til dig. Oplysningerne videregives ikke til tredjemand. Der registreres ingen personfølsomme oplysninger.

Som registreret hos Megasound ApS har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen og du har ret til indsigt i hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter persondata-loven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til Megasound ApS via e-mail: .

Parallelimport
Kunden er altid omfattet af købelovens bestemmelser om reklamation ligegyldigt om Kunden køber et parallelimporteret produkt eller ej. Men producentgaranti er en udvidet garanti, som nogen producenter i Danmark har valgt at give på f.eks. fladskærme. Garantien kan dække fejl, der ikke er dækket af købeloven. Hos Megasound ApS finder du ingen parallelimporterede produkter, så du kan derfor være sikker på at opnå den fulde (og ofte udvidede) garanti på de produkter du køber hos os.
 
Såfremt der måtte opstå tvivlsspørgsmål anbefaler Megasound ApS, at Kunden retter henvendelse til
eller på telefon 3325 8909.
  

Copyright © Megasound ApS - All Rights Reserved.

CMS - Content Management System by Media2.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!