Kirker

 
Oftest kan det være svært at forstå, hvad der bliver sagt i en kirke, hvilket skyldes, at kirkerum ofte har mange
hårde flader, som lyden reflekteres imod, hvorved der fremkommer ekkoer. Ligeledes forringes taleforståeligheden
af den normale støj, som fremkommer, når mange mennesker mødes. Et kombineret teleslynge- og højttaleranlæg
er derfor nødvendigt selv i en mindre landsbykirke. Og der stilles store krav til anlægget.

Højttaleranlæg
Højttaleranlægget installeres således for at opnå en god taleforståelighed med en naturtro lydgengivelse og en
homogen lyddækning i kirken. Anlægget består af en lydkilde f.eks. en mikrofon samt et antal højttalere. Oftest
benyttes et trådløst mikrofonsystem, alternativt faste mikrofoner placeret på forudbestemte talesteder. Højttalerne
kan tilpasses netop Jeres kirke og sortimentet består af flere forskellige typer af højttalere til kirkerummet.
 
  Specielt søjlehøjttalere, som er beregnet til vægplacering, er specielt gode
  til at gengive tale. Mulighed for valg af specialfarve samt tidsforsinkelse ved
  store afstande.

  Alle Megasound's kombinerede teleslynge- og højttaleranlæg er yderst
  brugervenlige. Betjeningen består udelukkende af en on/off afbryderknap
  og en volumenkontrol på højttalerforstærkeren - resten af lydanlægget
  fungerer automatisk.

  Almindeligvis benytter vi Bose Modeler teknologi til at simulere lydanlæggets
  performance. Med denne teknologi kan vi i computerprogrammet finde den
  nøjagtige placering af højttalerne. Ligesom du som kunde har mulighed for
at "prøvelytte" lydanlægget inden køb. Det foregår via specielle lyttestationer, som nøjagtigt gengiver lyden som
den vil være i kirken - på hvilken som helst placering.

Teleslynge
For at hørehandicappede kan følge gudstjenesten og øvrige kirkelige handlinger, er det vigtigt, at teleslyngen
dækker hele skibet, eventuelle sideskibe samt koret, så også handlinger som f.eks. nadver, bryllup og barnedåb
kan følges overalt i kirken. Det anbefales, at eventuelle personbårne mikrofoner suppleres med rummikrofoner
til opfangning af musik og sang, så det er muligt at følge hele handlingen. Megasound leverer teleslyngeanlæg,
der naturligvis overholder normen for sådanne systemer. Ligesom vi tilbyder rådgivning og dimensionering af
lydanlæg og teleslynger.

Kontakt os for en uforpligtende gennemgang af kirkens nuværende installationer og et løsningsforslag til evt. forbedringer. Til sognegårde og mødelokaler leverer vi alt i AV udstyr, eksempelvis storskærme, lærred,
rumstyring, DVD/video mv.
  

Copyright © Megasound ApS - All Rights Reserved.

CMS - Content Management System by Media2.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!