Taleforståelighed

 
Det er vigtigt at de besøgende og brugerne klart og tydeligt kan høre, hvad der bliver sagt.

Megasound tilbyder at lave en taleforståelighedsanalyse, der kan fortælle dig, om der er behov for et højttaler-
anlæg, eller om det eksisterende højttaleranlæg virker efter hensigten og giver en optimal taleforståelighed.

Taleforståelighed er et udtryk for, hvor godt tale kan høres og forstås i et område/lokale. Taleforståeligheden
påvirkes af mange faktorer, herunder: selve talesignalet, fra hvilken retning lyden kommer, mængden af
baggrundsstøj og ikke mindst områdets/lokalets efterklangstid.
 
Den mest almindelige måde at udtrykke taleforståelighed på er ved hjælp af Speech Transmission Index
(STI-værdi).
 
  Dette indeks angiver taleforståeligheden på en skala fra 0 til 1, hvor
  intervallet under 0,3 svarer til "uforståeligt". 
 
 
F.eks. skal et talevarslingsanlæg afspille en klar talebesked som tydeligt kan høres og forstås. Det betyder
at den målte STI værdi skal være minimum 0,5.

Megasound råder over flere forskellige typer måleudstyr til dokumentation af STI-værdi.
En simpel stikprøve-kontrolmåling koster fra kun kr. 996,- excl. moms.
  

Copyright © Megasound ApS - All Rights Reserved.

CMS - Content Management System by Media2.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!