Støjgener

 
Støj er den miljøfaktor, som påvirker flest mennesker. Oftest fordi den er uønsket eller virker ubehagelig.
Hvor generende støjen er, afhænger bl.a. af, hvor kraftig lyden er, og i hvilken sammenhæng den
optræder. Ligesom tidspunktet spiller en rolle for, hvor ubelejligt den føles.

Styrken af støj måles og anføres altid i decibel, forkortet dB. Det menneskelige øre kan netop opfatte en
ændring af lydens styrke på ca. 2 dB. Hvis lydens styrke stiger med 8 - 10 dB, vil det subjektivt opleves
som om lydstyrken er blevet fordoblet. Omvendt opfattes en dæmpning på 8 - 10 dB som en halvering af
lydstyrken.

Når flere støjkilder optræder samtidig, kan deres lydstyrke i dB ikke uden videre lægges sammen. Lyd-
styrken af to lige kraftige støjkilder er 3 dB højere end af støjkilderne hver for sig. Hvis der er 10 lige
kraftige støjkilder, bliver den samlede lydstyrke 10 dB højere end lydstyrken af hver enkelt kilde.
(kilde: Miljøstyrelsen)

Øret er ikke så følsomt for lyde ved lave frekvenser (dybe lyde) og ved høje frekvenser (lyse toner), som
det er for lyde i mellemfrekvensområdet. Ved støjmåling benyttes et filter, A-vægtningsfilteret, som
efterligner ørets følsomhed. Der bruges så betegnelsen 'det A-vægtede lydtrykniveau' om støjens styrke
målt i dB, eller man taler om støjniveauet i dB(A).

For støjs udbredelse fra eksempelvis restaurationer til omkringliggende boliger gennem bygnings-
konstruktioner gælder følgende vejledende grænser for støjniveauet:

30 dB fra kl. 07 - 22
25 dB fra kl. 22 - 07

Overholdelse af grænseværdierne for nat perioden vil normalt forudsætte ekstra lydisolering.
  

Copyright © Megasound ApS - All Rights Reserved.

CMS - Content Management System by Media2.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!